පාරුවට පවා සැනසුම දැනේ !

පාරුවට පවා සැනසුම දැනේ !

29 July 2015 12:00 am

තෙරක් නොපෙනෙන විසල් වැව් මත පාරු පැද යමි සීරුවේ
ඇතත් සිත තුළ හැඟුම් රොද බැඳ උහුල ගෙන ඉමි පාළුවේ
නුඹත් සිහිවිය තනිව සිටි කල නිසල වැව මත පාරුවේ
ඉමක් දුටු විට සතුට ගෙන දේ වෙහෙස හෙමිහිට මාරුවේ
 
dilini nimanthika
 
තෙරක් නොපෙනෙන නිසළ විල් මත පැද ගියත් නුඹ යාළුවේ
ආතොරක් නැති සිතුම් වෑහෙන පෙමක් රැඳි සිත සීරුවේ
ඉමක් කොනකුත් නොපෙනෙනා දිවි කතර බෝ දුක් සෑදුවේ
පහන් සිලමය සුළඟ අභිමුව නොපවතින ප්‍රේමේ ලොවේ
 
මනාගෙ පින්තාරුව 
 
මාර ලස්සන වචන නොවැ ගළපා දමා ඇත්තේ නගේ
පිස්සු කොර වෙයි මේව දැක්කම බොරු නෙමේ ඇත්තයි අනේ
කොහොමැ නුඹ මේ වචන ගළපා ගත්තෙ කියලා මට සිතේ
නුඹගෙ කවි හරි ලස්සනයි කියවන්නෙ ආසාවෙන් හිතේ
 
-http://managepintharuwa.blogspot.co.uk/2015/07/sanasuma.html