උගත් මැවිසුරු බළලුන් - Lanka News Web (LNW)

උගත් මැවිසුරු බළලුන්

අඹ ගහේ කොළ ගණින
හඳේ මුහුණත මනින
බරැති හිස පහත් කර
උපැස උඩහින් බලන
 
සමනළෙක් තටු ගහණ
වේගයත් කෝණයත්
බළල් නැටි අගිස්සෙන්
සමීකරණෙක ලියන
 
ක්ලියෝපැට්රාවගෙත්
දිගු නහය හකුලුවන
මේ උගත් බළල්ලුන්
මාලිගාවට එපාමයි කියන
 
අති වියත් හිසැති බළලුන්
රූපවාහිනි අසල නිදි කිරන
පාපිස්න උඩ ගොරව ගොරවා නිදන
 
පිරමීඩ තනන්නත්
උමං සැලසුම් අඳින්නත්
මිසරයට හෝ වෙන ඈතකට
නැවක පටවා යැවිය යුතු වන
 
නිදන කාමරයෙන්
“චිප්” කියා එලවීම සුදුසු වන
මුස්න පහරක් දෙකක්
වැදුන මුත් කිසි දුකක් නොදැනෙන
 
http://bassigenawathana.blogspot.co.uk/2015/07/blog-post_17.html

Latest News

Connect with Us

fb twitter youtube g ins in

Outbound wb

Most viewed in Last week

Welgama’s suggestion for presidential election

January 14, 2019

MP Kumara Welgama says the next presidential candidate must be...

Wimal ordered to pay Rs 10 million compensation to Tilvin

January 11, 2019

The Colombo Commercial High Court today (11) ordered National Freedom...

We now need a presidential election: Welgama

January 9, 2019

United People’s Freedom Alliance (UPFA) MP Kumara Welgama says a...

Mahinda Lokuge to contest for BASL President post

January 9, 2019

The handing over of nominations for the post of President...