අනාගත ගුරුවරුන්.. සිරගතව හිඳියි අද... - Lanka News Web (LNW)

අනාගත ගුරුවරුන්.. සිරගතව හිඳියි අද...

හැමතැනම අයියලා
නමුත් ඒ මල්ලිලා
ඔවුන්ගේ ගර්ජන,
රැවුම් එරවුම් හමුවේ
බිම බලා සිටිනා
අනාගත ගුරු පැටවු...
සර්ලා මෙහෙමද?
ටීචර්ලා මෙහෙමද?
ඉස්කෝලවල මොවුන්
බකතපස් රකිනවද..?
 
පරිප්පු හා සම්බෝල
සම්බෝල හා පරිප්පු
කලණ මිතුරන් වෙලා
තුන් වේල ලඟ හිඳියි..
 
මදුරු රජදහනක් අසල
ගලා යන කුණු ඇලක් අසබඩ
"ඩෝම්" යැයි කියාගත්
බිං ගෙයකි හිසට වහලට..
 
කියන දේ අහන
ඇහෙන දේ කරන
අණ ලැබෙන තුරු කල් මරන
දැන්ම පිට කොඳු බිඳූ
අනාගත ගුරුවරුන්
සිරගතව හිඳියි අද...
 
http://masandumal.blogspot.co.uk/2015/07/blog-post.html

Latest News

Connect with Us

fb twitter youtube g ins in

Outbound wb