තහනම්..! - අනුරසිරි හෙට්ටිගේ

තහනම්..! - අනුරසිරි හෙට්ටිගේ

29 July 2015 12:00 am

ආදම් සහ ඒව
කෑව නේද අර ගෙඩිය
ඒ වගේ නොවේ මැ යි මේ ගෙඩිය..
නමින් එය හොර ගෙඩිය...
 
අධිවේග කොමිස් ටික
වරායේ පගා ටික
මත්තලින් ජරාවක් ලෙස
පීදුණේ කුමක් ද?
ඒ තමා හොර ගෙඩිය..
 
අර සැප ද මේ සැපද
දරුන්ටත් සැණකෙළිය
බත්බැලව් එක පොදියෙ
කෑව කෑවා රටක අසිරිය..
උන් හොරා කෑවේ රට්ටුන්ගෙ දිවි සැරිය..
 
කෑ උන් අපාරයි
ජනවාරි 8 දා කුජීතයි
ලැජ්ජාව නැති හේමයි
යළිත් එන්නට වළිය බෝමැ යි..
ඉඩක් දෙන්නට නාකයි
කුරු ගලේ පහරනු නියතයි
වන්දි භටයෝ පෙරේතයි
හයිනා සතුන් සේ - කුණු මසට ලෝබයි..
 
පරදමු අපි යළිත්.. ඔව්.. යළි යළිත්
හොරුන් නම් එපා අයෙත්
මහ තොවිලෙ රට හදන
අගෝ 17 සූදානම්..
කියමු අපි හොරුන්ටත් -හොරුන්ගෙන් හොරුන්ටත්
යළිත් මේ පිම් බිම (ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය)
පය තබනු තහනම්..
කියමු අපි එක හඩින්
 
නුඹලාට තහනම්...