පිහිටුවීමට යෝජිත 'කන්ටේනර් ස්කෑනින්' ඒකකය පිළිබඳව මුදල් ඇමතිට ඔත්තුවක් !

පිහිටුවීමට යෝජිත 'කන්ටේනර් ස්කෑනින්' ඒකකය පිළිබඳව මුදල් ඇමතිට ඔත්තුවක් !

28 October 2015 10:57 am

ශ්‍රී ලංකාවේ කන්ටේනර් ස්කෑන් කිරීම සඳහා පිහිටුවීමට යෝජිත BOT (Build Operate and Transfer) ව්‍යාපෘතිය සඳහා මේ වනවිට ලොව ප්‍රබල සමාගම් පහක් ඉල්ලුම් කර තිබේ. මෙම සමාගම් පහම මුදල් අමාත්‍යංශය වෙත මේ වනවිට ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහිත  EOI (Expression of Interest) භාරදී ඇත. විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යයක් සහිතව සිදු කළයුතු මෙම කාර්යාවලිය සඳහා ලොව ප්‍රකට සමාගම් වන ජර්මනියේ 'Smith Detection', කැනඩාවේ VDS (Visual Defence System) ඇතුළු සමාගම් පහක් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීම සඳහා කැමැත්ත පළකොට තිබී ඇත. 
මේ සඳහා EOI කැඳවන ලද්දේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ අවසානභාගයේ වන අතර, එය නව රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු මහමැතිවරණය තෙක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා මේ පිළිබඳව නව ඇගයීමකට ලක්කිරීමක් සිදු කළයුතු බවට මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් උපදෙස් දී තිබේ. 
 
අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි මේ සඳහා අවශ්‍ය පිරිවිතරයන් (specification) සකස්කිරීම සඳහා භාරදී තිබේ. නමුත් මෙම පිරිවිතරයන් සකස්කිරීම සඳහා පත්කර ඇති කමිටුවට මොරටුව සරසවියේ මහාචාර්ය වරයෙක් හා රූපානන්ද නැමැත්තෙක් පත්කර ඇත. මෙම රූපානන්ද නැමැත්තා Smith Detection නැමැති ජර්මන් සමාගමේ ශ්‍රී ලාංකික නියෝජිතයා වේ. රූපානන්ද හා මොරටුව සරසවියේ මහාචාර්යවරයා එක්වී Smith Detection සමාගමට සරිලන ආකාරයට පිරිවිතරයන් සකස්කොට තිබේ. මෙය හොරාගේ අම්මාගෙන් පේන ඇසීම වැනි ක්‍රියාවක් බව මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන අනෙක් පාර්ශ්ව ප්‍රකාශ කර සිටිති. මොවුන් සියලු දෙනා මේ පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාට පැමිණිලි කිරීමට සූදානමින් සිටී.