ෆස්ට් ලේඩි වෙන්නට සුදුසුකම් ඇති යුවතියක් මව සොයයි. විහිළුවට නොලියන්න !

ෆස්ට් ලේඩි වෙන්නට සුදුසුකම් ඇති යුවතියක් මව සොයයි. විහිළුවට නොලියන්න !

25 January 2019 01:35 am

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ඥාති දියණියක් පසුගියදා ඒ මහතා හමුවීමට ගොස් තිබුණු අතර එහිදී ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය සමඟ ඇය කතාබහක නිරත වී තිබිණි.

 

රාජපක්ෂ පවුලේ බාලම පුත්‍රයා වන රෝහිත රාජපක්ෂගේ විවාහය ගැන කතා වීමේදී නාමල් රාජපක්ෂ ද මාතෘකාවක් වී තිබුණු අතර අදාළ දියණිය ශිරන්ති මහත්මියගෙන් විමසා ඇත්තේ "නැන්දි දැන් චිචී මල්ලිගෙ වැඩේ නම් හරිනෙ. තාම නැද්ද නාමල් අයියා ගැන මොකුත් ?" යනුවෙනි.

ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය ඊට ගත් කටටම පිළිතුරු දී තිබුණේ "මේකනෙ දුවේ, රටේ ෆස්ට් ලේඩි වෙන්න කොලිෆිකේශන් තියෙන පොලිටිශියන් ගර්ල් කෙනෙක් හොයනවා, හොයනවා තාම හම්බුණේ නෑනෙ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ" ලෙසය.

ඒ අනුව, අනාගත ජනාධිපති ආර්යාවක් වීම සඳහා සුදුසුකම් ඇති යුවතියක් වෙනුවෙන් ඇබෑර්තුවක් ඇත.