ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව නැගී එන විරෝධතා    

ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව නැගී එන විරෝධතා    

1 April 2019 07:15 am

ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය විසින් අද (01) සංවිධානය කර තිබුණි.
 
යතුරුපැදිවල නැගී ජනතාව දැනුවත් කරමින් අද දවස පුරා කොළඹ නගරය තුළ එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන්නේ. 
 
මර්දනීය පනත්වලින් රටක් සංවර්ධනය කළ නොහැකි අතර එය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහිව යාමක් බව ඔවුන් පෙන්වා දෙයි. 
 
ඒ අනුව මෙම පනත පරාජය කිරීම සඳහා ජනතා පෙළඹවීමක් ලබා ගැනීම මෙම වැඩසටහනේ ඉලක්කයකි. 
 
ඡායාරූප - අජිත් සෙනෙවිරත්න
 panatha 01
 
panatha 02
 
panatha 03
 
panatha 04
 
panatha 05
 
panatha 06
 
panatha 07
 
panatha 08
 
panatha 09
 
panatha 10
 
panatha 11
 
panatha 13