1000ත් එක්ක ජීවිතය දෙන්න - නිහඬ විරෝධය

1000ත් එක්ක ජීවිතය දෙන්න - නිහඬ විරෝධය

3 April 2019 03:20 pm

වතු කම්කරු වැටුප් සටන තවදුරටත් බලගන්වමින් අද (03) පාර්ලිමේන්තු වට රවුම අසල නිහඬ විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය කර තිබුණි. 
 
ප්‍රගතිශීලි සංවිධාන,කලාකරුවන් හා විද්වතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති එම විරෝධතාවයේදී අවධාරණය කෙරුණේ වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රු.1000දක්වා ඉහළ දමන ලෙසයි. 
 
ජායාරූප : අජිත් සෙනෙවිරත්න 
 
{gallery}1000 Fight{/gallery}