ගජබා රෙජිමේන්තුවෙන් අළුත් වැඩක්

ගජබා රෙජිමේන්තුවෙන් අළුත් වැඩක්

20 April 2019 02:59 am

යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ඔහුගේ රෙජිමේන්තුව වන ගජබා රෙජිමේන්තුව විසින් සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළ කර්තව්‍යයකට මුල පුරා තිබේ. 
ඒ අනුව ගජබා රෙජිමේන්තුවේ දායකත්වය මත නිවාඩු නිකේතනයක් ඉදිකර ඇත.
 
අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති මෙම නිවාඩු නිකේතනය සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත වන අතර දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට ඉතා සහන මිලකට එහි සේවාව ලබාගත හැකිය. 
 
මෙම ජායාරූප මඟින් දැක්වෙන කාමරයක මිල රු. 8000 ක් වන අතර සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත නිවාඩු නිකේතනයන් අතර එය සුවිශේෂී මිලකි. 
 
ආරක්ෂක සේවාවට අදාළ කර්තව්‍යයන් පමණක් නොව දැන් යුධ හමුදාව ආර්ථික කාර්යභාර්යද කරට ගෙන ඇති බව මෙය දකිනා ඕනෑම කෙනෙකුට නිසඟයෙන් මතුවන සිතුවිල්ලකි. 
 
{gallery}Gajabha Guest{/gallery}