මීගමුව ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ අවසන් කටයුතු (ඡායාරූප)

මීගමුව ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ අවසන් කටයුතු (ඡායාරූප)

23 April 2019 12:30 pm

පසුගිය 21 වැනිදා මීගමුව කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ අවසන් කටයුතු අද පැවැත්විණි. ඒ අග රදගුරු මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.
 
සේයා රූ - ප්‍රියප්‍රේම මාණික්කරත්න / සැම්සන් ඥානසිරි
 
{gallery}Negambo Funera 03{/gallery}