අධික වැස්සෙන් උතුරට ගංවතුර !

අධික වැස්සෙන් උතුරට ගංවතුර !

22 December 2018 02:32 pm

දිවයිනේ උතුරු ප්‍රදේශයට බලපා ඇති දැඩි වැසි සහිත කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් මුලතිව් සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කවලට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වේ.

 

ඇතිවී තිබෙන ගංවතුර තත්වය නිසා මුලතිව් - ත්‍රිකුණාමල, මුලතිව් - අනුරාධපුර සහ පුත්තලම - මන්නාරම පරණ පාර ඇතුළු මාර්ග කිහිපයක් ම ස්ථාන කිහිපයකින් ජලයෙන් යටව ඇති බව සඳහන්.

ඉරණමඩු ජලාශයේ වාන් දොරටු 14ක් මෙන්ම මුත්තයින්කුට්ටිකුලම් සහ අංගමුව ජලාශවල වාන් දොරටු දෙක බැගින් විවෘත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ පවතින අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් උතුරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 09කට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවයි.

RN