අවුරුදු 40ක් ඉවසුවා. දැන් ඇති!

අවුරුදු 40ක් ඉවසුවා. දැන් ඇති!

15 October 2018 11:04 am

මහනුවර තලාතුඔය මාර්ගයේ රතු බෝක්කුව සිට තලාතුඔය දක්වා කොටස පුළුල් කර ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින් ප්‍රදේශවාසීන් අද (15) අම්පිටිය නගරයේ සිට විරෝධතාවයක නිරත වූහ.

රතු බෝක්කුව සිට තලාතුඔය දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා අවස්ථා ගණනාවකදී මිනුම් කටයුතු සිදු කළත් මේ දක්වා මාර්ගය ඉදි කිරීම කෙරෙහි රජයේ කිසිදු අවධානයක් යොමු වී නැතැයි විරෝධතාකරුවන් පැවසූහ.

මෙම මාර්ගය වසර හතළිහක පමණ කාලයක සිට කිසිදු වෙනසක් නොකොට අසංවර්ධිත තත්වයේ පවතින බව කී විරෝධතාකරුවන් මාර්ගය ඉදිකර දෙන ලෙස බලයට පත් රජයන් ගණනාවකට ඉල්ලීම් කර ඇතැයි පැවසීය.

රජය විසින් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීමට විරෝධය පළ කළ ප්‍රදේශවාසීන් අම්පිටිය නගරය හරස් කොට එහි සිට උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූහ.

මහනුවර සිට අම්පිටිය, තලාතුඔය, දඹවෙල, මොරගොල්ල, පස්ගම, මාරස්සන ඇතුළු ගම්මාන ගණනාවකට ගමන් කිරීමට ඇති ප්‍රධාන මාර්ගය මෙය වේ.

උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන් මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ගණනාවක් ගමන් කර ගත නොහැකිව මාර්ගය දෙපස නවතා තිබුණි. බස් රථ රියදුරන් හා රිය සහායකවරුන් ද ඇතැම් මගීන් ද පසුව විරරෝධතාවට සහය පළ කරමින් උද්ඝෝෂණයට එක්විය.

නදීක දයා බණ්ඩාර - මහනුවර

{gallery}Thalathuoya{/gallery}