ලංකාවේ වඩාත්ම ලාභදායී ව්‍යාපාරය හොරකම නොවෙයි, හොරු අල්ලන එකයි !

ලංකාවේ වඩාත්ම ලාභදායී ව්‍යාපාරය හොරකම නොවෙයි, හොරු අල්ලන එකයි !

15 April 2019 09:42 am

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ලාභදායී ව්‍යාපාරය වී ඇත්තේ හොරකම නොව හොරුන් ඇල්ලීම බව ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළම නිලධාරියකු ලංකා නිව්ස් වෙබ් වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

 

හොරුන්ට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඇතත් හොරු ඇල්ලීමේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන අයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැති බවත් ඔවුන්ට නඩු වැටෙන්නේ නොමැති අතර නඩු දමන්නේම ඔවුන් විසින් බවත් එම නිලධාරියා පෙන්වා දුන්නේය.

විශේෂයෙන් හොරුන් ජීවත් වන්නේ බියෙන් බවත් ඔවුන්ට තම හොරකම් වසන් කරගැනීම සඳහාත් හොරකමෙන් උපයන මුදලින් සැලකියයුතු ප්‍රතිශතයක් වැය කිරීමට සිදුව ඇති බවත් පැවසූ ඔහු හොරු අල්ලන අයට මේ කිසිදු අවහිරයක් හෝ වියදමක් නොමැති බවත් ඔවුන් උපයන්නේ ශුද්ධ ලාභ බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

පසුගිය කාලය තුළ හොරකම් සම්බන්ධ විමර්ශනවලදී සිදුවූ දේවල් දැන් දැන් අනාවරණය වෙමින් පවතින බව පැවසූ එම නිලධාරියා ඒ අනුව වඩාත්ම ලාභදායී ව්‍යාපාරය වී ඇත්තේ හොරුන් ඇල්ලීම බවයි අවධාරණය කළේ.