"උතුරේ බුදු පිළිමවලට හානි කරන්නේ දකුණේ පිරිස්" විජේදාස රාජපක්ෂ (වීඩියෝ)

"උතුරේ බුදු පිළිමවලට හානි කරන්නේ දකුණේ පිරිස්" විජේදාස රාජපක්ෂ (වීඩියෝ)

10 October 2018 12:01 pm

උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල බුදු පිළිමවලට හානි සිදු කරන්නේ දකුණේ පිරිස් බවට උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා විශ්වාසය පළ කරයි.

"සමහර වෙලාවට අපි විශ්වාස කරනවා දකුණෙන් ගියපු සමහරු හිතා මතාම තා‍ර විසිකරලා පොටෝ ගහලා ගෙනන්ලා දකුණේ පෙන්නනවා උතුරේ බුදු පිළිමයක්වත් තියාගන්න දෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙන්නේ කියලා"

එවැනි තත්ත්වයක් අද රටේ නිර්මාණය වී ඇති බව ජනාධිපති නීතීඥ ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කළේ ඔක්තෝබර් 10 බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේදීය.

උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ තමා පෞද්ගලිකව සංචාරය කළ අතර වව්නියාව ප්‍රදේශයේ විශේෂයෙන් සංචාරය කළ බව අවධාරණය කරන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ ඇතැම් ස්ථානවල බුදු පිළිමවලට තාර ගසා තිබූ අතර තවත් ස්ථානවල බුදු පිළිමවලට හානි කර තිබූ බවයි.

"මේ පිළිබඳව කරුණු පරීක්ෂා කිරීමේදී මට දැනගන්න ලැබුන දේ තමයි, මේ බුදු පිළිම බො‍හෝමයක් තිබුනේ තාවකාලික හමුදා ඛණ්ඩ පවත්වාගෙන ආපු ස්ථානවල. මේ තාවකාලික හමුදා ඛණ්ඩ ආරම්භ කරන වෙලාවේදී ඒ ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ භික්ෂු බල මණ්ඩලවල සභාපති ලේකම් හාමුදුරුවරු උපදෙස් දීලා තියනවා ස්ථිර බුදු පිළිම මේ තැන්වල හයි කරන්න එපා. තාවකාලික ඛණ්ඩ ගවලගෙන යන නිසා. නමුත් ඒවා අහන්නේ නැතිව සමහර තැන්වල ස්ථිර බුදු පිළිම හයි කරපුවා හමුදා ඛණ්ඩ හකුලාගෙන එන කොට බුදු පිළිමේ විතරක් එතන තියලා ඇවිල්ලා තියනවා."

"ඒ තියලා ආවට පස්සේ සමහර වෙලාවට කවුරුහරි ඕකට තාර ටිකක් විසි කළා වෙන්න පුළුවන්. අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.