ඉන්ධන මිල යළි ඉහළට !

ඉන්ධන මිල යළි ඉහළට !

11 October 2018 02:25 am

රජයේ මිල සූත්‍රය අනුව ඊයේ (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත වරක් ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා තිබේ.

 

ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් රුපියල් 149කට අලෙවි කළ ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6කින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඒ අනුව නව මිල රුපියල් 155ක් වේ.

රුපියල් 161ක් වූ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8කින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඒ අනුව නව මිල රුපියල් 169කි.

රුපියල් 133කට අලෙවි කෙරුණු සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල ද රුපියල් 8කින් ඉහළ නංවා ඇති බැවින් නව මිල රුපියල් 141ක් වේ.

මිල සූත්‍රය අනුව ඩීසල් මිල රුපියල් 11කින් ඉහළ දැමීමට නියමිතව ඇතත් ප්‍රවාහන සහ ධීවර ක්ෂේත්‍රයන්ට අහිතකර බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි බැවින් මෙවර ඩීසල් මිල ඉහළ නොදැමීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 123ක් ලෙස තවදුරටත් පවතී.

සංස්ථා ඉන්ධන ඉහළ යෑමට සමගාමීව ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම (IOC) ද ඉන්ධන මිල ඉහළ නංවා ඇත.

IOC සමාගමේ ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 155ක් වන අතර ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 172කි.

එම සමාගමේ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 129ක් වන අතර සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 141 කි.

ලෝක වෙළඳපොළේ ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල තීරණය කිරීම සඳහා පසුගිය මැයි 09 වනදා රජය විසින් ඉන්ධන මිල සූත්‍රය හඳුන්වා දෙනු ලැබූ අතර සෑම මසකම 10 වන දින ඉන්ධන මිල සූත්‍ර කමිටුව රැස්වී ඉන්ධන මිල තීරණය කරනු ලැබේ.

RN