හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

11 October 2018 05:52 am

හානිපූර්ණය සඳහා වන කාර්යාලය පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත වී තිබේ.

එම පනත් කෙටුම්පත ඔක්තෝබර් 10 බදාදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගත් අතර දෙවැනි වර කියවීමේ දී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 59 හා විරුද්ධව ඡන්ද 43ක් ලැබුණි.

කාරක සභා අවස්ථාවේ දී පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව පනත් කෙටුම්පත තෙවැනි වර කියවා සංශෝධිත ආකාරයෙන් සම්මත වූ බව නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නිවේදනය කළේ ය.

පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් අඳහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කළේ සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන බවයි.

"උතුරේ පමණක් නොව දකුණේ ද අතුරුදහන්වූවන් වාර්තා වී ඇත. ඒ පිළිබඳව හානිපූර්ණය කළ යුතුව තිබේ. අදාළ පාර්ශව සඳහා සහන සැලසීමට ක්‍රියා කළ යුතුව ඇත. මෙම කාර්යාලය මඟින් ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, හා ඒවායේ ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම සිදු කරයි. මෙහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හතරදෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි " අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.