මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති පුටුව මුසම්මිල්ට

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති පුටුව මුසම්මිල්ට

11 January 2019 07:17 am

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති ‌ලෙස, කොළඹ මහ නගර සභාවේ හිටපු පුරපති ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මහතා පත්කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ජනවාරි 11 සිකුරාදා (අද) මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

මුසම්මිල් මහතා මැලේසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙසද කටයුතු කළේය.

CR