ජල ගැල්මෙන් හානියට පත් නිවාස වෙනුවෙන් වන්දි

ජල ගැල්මෙන් හානියට පත් නිවාස වෙනුවෙන් වන්දි

11 January 2019 10:21 am

උතුරු ප්‍රදේශයේ සිදු වූ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් හානියට පත් නිවාස වෙනුවෙන් මේ වනවිට රුපියල් 10,000ක වන්දි මුදලක් ලබාදීමට ක්‍රියාකර ඇතැයි රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා ඒ බව පැවසුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා ජනවාරි 10 බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.

එමෙන් ම හානි වූ නිවාස තක්සේරු කිරීමද සිදු කෙරෙන බව කී අමාත්‍යවරයා, ඒ අනුව රුපියල් ලක්ෂ 25ක් දක්වා වන්දි මුදලක් දීමට ක්‍රියා කරන බව ද සදහන් කළේය.

එම මුදල බැංකු ගිණුමට සෘජුව ලබාදීමට ක්‍රියාකරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

CR