බැසිල් ගම සමඟ පිළිසඳරක! (VIDEO)

බැසිල් ගම සමඟ පිළිසඳරක! (VIDEO)

11 February 2019 11:51 am

ඉදිරි වසර 10ක කාලයක් සඳහා රට සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය අඩිතාලම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් දැනටමත් දමා ඇති බව පක්ෂයේ සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පැවසීය.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ අද (11) ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදීය.

එම ප්‍රතිපත්තිමය වැඩසටහන නම් ඇත්තේ "ගම සමඟ පිළිසඳරක්" ලෙසය.

ඒ අනුව බිම් මට්ටමේ ජනතාවගේ අදහස් යෝජනා අනුව ප්‍රතිපත්ති සකස් බවයි ජී.එල්.පීරිස් මහතා කළේ.

පසුගිය සතියේ දින තුනක් පුරාවට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ප්‍රාදේශීය සභා, පළාත් සභා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සහ හිටපු මන්ත්‍රීවරු 2500ක් පමණ සමඟ මේ පිළිබඳව සාකච්ජා පැවැත්වූ බවද හෙතෙම කියා සිටියේය.

DNP

&