2015 සිට දූෂණ ගැන පැමිණිලි සහ පෙත්සම් 1142ක් ලැබිලා

2015 සිට දූෂණ ගැන පැමිණිලි සහ පෙත්සම් 1142ක් ලැබිලා

20 March 2019 04:52 am

2015 වසරේ ජනවාරි 15 වනදා සිට 2018 දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා කාලය තුළ රාජ්‍ය ආයතනවල සිදුව ඇති වංචා, දූෂණ පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමට පැමිණිලි සහ පෙත්සම් 1142ක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

 

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් 2019 ජනවාරි 17 වනදා මෙම විශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පත් කළ අතර එහි පැමිණිලි භාර ගැනීමේ කාලය දෙවතාවකදී දීර්ඝ කරනු ලදුව ඊයේ (19) පස්වරු 5.00න් අවසන් විය.

එම පැමිණිලි අතරින් කොමිසම පරීක්ෂා පැමිණිලි 48ක් මූලික විමර්ශන සඳහා පොලිසිය වෙත ලබාදී ඇති බවයි කොමිසමේ ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කළේ.

කෙසේවෙතත් මෙම කොමිසමට ලැබී තිබුණු පැමිණිලි බොහොමයක් එහි බලසීමාවට අදාළ නොවන ඒවා බව ද මීට පෙර එම කොමිසම ප්‍රකාශ කර තිබුණු අතර එහි විෂය පථයට අදාළ පැමිණිලි පමණක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් ද කර තිබිණි.

RN