ජොන්ස්‍ටන්ට එරෙහි නඩු 4ක් අල්ලස් කොමිසම ඉල්ලා අස්කර ගනී !

ජොන්ස්‍ටන්ට එරෙහි නඩු 4ක් අල්ලස් කොමිසම ඉල්ලා අස්කර ගනී !

20 March 2019 06:13 am

අමාත්‍යවරයකුව සිටියදී වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට එරෙහිව පවරා තිබුණු නඩු 4ක් අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ඊයේ (19) ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී.

 

එම කොමිෂන් සභාව අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ අදාළ නඩු ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා නොහැකි තාක්ෂණික දෝෂ මතුව තිබීම හේතුවෙන් ඒවා ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බවයි.

2011, 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂවලට අදාළව වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට එරෙහිව මෙම නඩු පවරා තිබිණි.

වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ මහතාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම නඩු පහක් පවරා තිබුණු අතර 2019 ජනවාරි 29 වනදා අධිකරණය විසින් ඔහු එක් නඩුවකින් නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලදී.

වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණ සමයේ බෙදා හැරීම සඳහා ලක් සතොස ආයතනයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 50කට අධික වටිනාකමින් යුත් භාණ්ඩ ලබාගෙන මුදල් නොගෙවා වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට එරෙහිව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය විසින් කුරුණෑගල මහාධිකරණයේ ගොනු කර තිබුණු නඩුවෙන් ද පසුගිය වසරේදී ඒ මහතා නිදහස් විය. එය ද අදාළ නඩුව ගොනු කර තිබුණු ආකාරයේ තාක්ෂණික දෝෂයක් මතය.

RN