තවත් ඖෂධ වර්ග 27ක මිල ළඟදීම පහළට

තවත් ඖෂධ වර්ග 27ක මිල ළඟදීම පහළට

14 April 2019 04:58 am

ඖෂධ මිල අඩු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල අනුව තවත් ඖෂධ වර්ග 27ක වෙළඳපොල මිල ගණන් විශ්ලේෂණය කිරීම මේ වනවිට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

 

මෙම ඖෂධ වර්ග 27 අතර පිළිකා නාශක ඖෂධ වර්ග ද ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ මිල පාලන කමිටුව මඟින් මෙසේ මිල ගණන් විශ්ලේෂණය සිදු කෙරෙන බවත් ඒ අනුව නුදුරේදීම එම ඖෂධ වර්ගවල මිල අඩු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඖෂධ මිල අඩු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මේ වනවිට ඖෂධ වර්ග 73ක මිල අඩු කර තිබේ. මෙහි පළමු දියරේදී ඖෂධ වර්ග 48ක සහ දෙවන අදියරේදී ඖෂධ වර්ග 25ක වශයෙන් මිල අඩු කෙරිණි.

මෙසේ ඖෂධ මිල අඩු කිරීම හේතුවෙන් 2017 වසරේදී පමණක් ජනතාවට ලැබුණු ලාභය රුපියල් මිලියන 600ක් බවත් අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

RN