පෞද්ගලික රෝහල නියාමනය කෙරෙන ගැසට් පත්‍රය ළඟදීම

පෞද්ගලික රෝහල නියාමනය කෙරෙන ගැසට් පත්‍රය ළඟදීම

14 April 2019 01:52 pm

පෞද්ගලික රෝහල් නියාමනය කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය කඩිනමින් ප්‍රකාශයට පත්කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

 

ඖෂධ වර්ග 27ක මිල අඩු කිරිමේ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති පිළිකා ඖෂධ ඊට ඇතුළත් බවයි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

සේනක බිබිලේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවේ යොදවමින් ජනතාවට නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු ඖෂධ අවම මිල ගණන් යටතේ ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා කටයුතු කළේය.

ඒ අනුව පළමු අදියර යටතේ ඖෂධ වර්ග 48ක මිල අඩු කළ අතර තවත් ඖෂධ 25ක මිල අඩුකරන ලදී.

මේ අතර නොමිලේ ස්ටෙන්ස් ලබා දීම, වෛද්‍ය පර්යේෂණ රෝහල තුළම සිදුකර දීම, පිළිකා රෝගින සඳහා ජිවිත කාලයටම ඖෂධ ලබා දීම ඇතුළු බොහෝ දේ මේ වන විට නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවට එක්කර ඇති බවයි විෂය භාර අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

විශේෂයෙන් ඖෂධ මිල අඩුකිරීම් හේතුවෙන් 2017 වසරේදී රෝගීන්ට රුපියල් මිලියන 600ක පමණ ලාභයක් හිමි වී ඇති බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.