අට්ටාලේ අවුරුදු (ජායාරූප)

අට්ටාලේ අවුරුදු (ජායාරූප)

14 April 2019 02:25 pm

අග්නිදිග තාක්ෂණ පීඨ සිසුන් ලිප්ටන් වටරවුම අසල ආරම්භ කර තිබෙන සත්‍යග්‍රහයට අදට දින 269ක් ගත වී ඇති අතර සිංහල දෙමළ අළුත් අවුරුද්දද ඔවුන් එම ස්ථානයේදී සමරනු ලැබීය.

 

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගමය, අග්නිදිග තාක්ෂණ පීඨ සිසුන්, දෙමව්පියන් සහ සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයින් එක්ව එම අවස්ථාව සංවිධානය කර තිබුණි.

පන්ති තහනම් කිරීම් හා ශිෂ්‍යභාවය අහෝසි කිරීම ඇතුළු කාරණා මුල්කරගෙන මෙම අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කර තිබේ.

attale 01

attale 02

attale 03

attale 04

attale 07

attalaya 05

attalaya 06

attale 09