බිඳවැටුණු සමාජ මාධ්‍ය ජාල යළි යථා තත්වයට

බිඳවැටුණු සමාජ මාධ්‍ය ජාල යළි යථා තත්වයට

15 April 2019 03:11 am

ලොව පුරා බිඳවැටීමට ලක්ව තිබුණු සමාජ මාධ්‍ය ජාල මේ වනවිට යථා තත්වයට පත් කරගෙන තිබේ.

 

ඊයේ (14) පස්වරුවේ සිට ෆේස්බුක්, ඉස්ටර්ගෑම් සහ වට්ස් අප් යන සමාජ මාධ්‍ය ජාල අක්‍රිය වී තිබිණි.

මෙම තත්වය ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළුව රටවල් ගණනාවකට ම බලපා තිබුණු සඳහන්.

මෑත කාලීනව මෙම සමාජ මාධ්‍ය ජාල වෙබ් අඩවි කිහිප වතාවක්ම මෙසේ බිඳවැටුණු ආකාරය දක්නට ලැබිණි.

RN