ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව විරෝධය අලුත් වන ලකුණු

ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව විරෝධය අලුත් වන ලකුණු

15 April 2019 06:30 am

ප්‍රති ත්‍රස්ත පනත පරාජය කිරීමට ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කරන බව එහි කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා පවසයි.

 

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී සියලු දේශපාලන පක්ෂ සමඟ සාකච්ජා කරන බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මුවාවෙමින් යළිත් වටයකින් මර්දනය දියත් කිරීමට උත්සහ කරන බවයි ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය පෙන්වාදෙන්නේ.

පසුගිය කාලය පුරා වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ, අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ඇතුළු සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයින් මෙම ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව විරෝධය දැක්වීය.

ප්‍රජතන්ත්‍රවාදය, මානව අයිතිවාසිකම් අගයන භූමියක මෙවැනි පනතකින් උත්සහකරන්නේ ජනතාව වෙත මර්දනය මුදාහැරිම බව ඔවුන් පෙන්වාදුන්නේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශයන් සිමා කරමින් සැකකරුවන් සෝදිසි කිරීමට, අත්අඩංගුවට ගැනීමට, ප්‍රශ්න කිරීමට හා ඔත්තු බැලීමට පොලීසියට හා හමුදාවට අතිවිශාල බලතල එම පනත මඟින් ලබා දීමට යෝජනා වී ඇති බවයි ඊට එරෙහි අවධාරණය කරන්නේ. එමෙන්ම මෙය ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) ආදේශනය වන පනතකි.

ASK