ඝණ ආහාර සහ අර්ධ ඝණ ආහාර සදහාත් වර්ණ සංකේත ක්‍රමය

ඝණ ආහාර සහ අර්ධ ඝණ ආහාර සදහාත් වර්ණ සංකේත ක්‍රමය

15 April 2019 09:00 am

ඝණ ආහාර සහ අර්ධ ඝණ ආහාර සදහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමය ජුනි මස 01 දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

 

විෂයභාර අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පසුගියදා එම ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් කර ඇත.

එම වර්ණ සංකේත ක්‍රමය පසුගිය 02 දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ නමුත් නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය භාෂාවලට පරිවර්තනය කිරීම ප්‍රමාදවීම නිසා එම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වී නැත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ මෙම තීරණයට බිස්කට් නිෂ්පාදකයින්ගේ සහ රසකැවිලි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගම්වල ද සහයෝගය ලැබී තිබේ.

ප්‍රධාන වශයෙන් දියවැඩියාව ඇතුළු බෝ නොවන රෝග පාලනය කිරීම සඳහා මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර මුලින්ම පැණි බීම සඳහා මෙම වර්ණ සංකේත ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරවීය.

පසුව බිස්කට් ඇතුළු රසකැවිලි සඳහා වර්ණ සංකේත ක්‍රමය හඳුන්වා දුන්නේය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ගත් මෙම තීරණය සඳහා ජන ප්‍රසාදයද හිමිව තිබෙන අතර ජනතාවගෙන පස් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට දියවැඩියාව වැළදී හෝ අවධානමට පත්ව ඈති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වාර්තා පෙන්වාදෙන්නේ.

ASK