ගෝලීය සමුද්‍ර දූෂණයට අපිත් ප්‍රධාන වගඋත්තරකරුවෙක්

ගෝලීය සමුද්‍ර දූෂණයට අපිත් ප්‍රධාන වගඋත්තරකරුවෙක්

20 April 2019 12:48 pm

ගෝලීය සමුද්‍ර දූෂණයට වගකිව යුතු ප්‍රධාන රටවල් 08 ට ශ්‍රී ලංකාව ද අයත් වන බව ජාත්‍යන්තර සඟරාවක් විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. ඒ ලෝ ප්‍රකට බ්ලුම්බර්ග් සඟරාව මගිනුයි.
 
එහි නවතම වාර්තාවට අනුව සමුද්‍ර දූෂණයට වගකිව යුතු ප්‍රධාන රටවල් 08 වන්නේ චීනය, ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය, තායිලන්තය, වියට්නාමය, ඊජිප්තුව, මැලේසියාව හා ශ්‍රී ලංකාවයි. විශේෂත්වය වන්නේ මෙම රටවල් අටෙන් රටවල් 07 ක්ම ආසියානු කලාපයට අයත් වීමයි.
 
මෙම රටවල් 08 හරහා මහා සාගරයට එකතු වන ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සමස්ත ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍යවලින් 63% ක් වැනි විශාල ප්‍රමාණයකි.
 
මෙම රටවල් 08 අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා නිසි වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය නොකිරීම ඊට හේතුව බව සඳහන් කරන බ්ලුම්බර්ග් සඟරාව පෙන්වා දෙන්නේ එවැනි නිසි වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කරන්නේ නම් වසර 10 ක් තුළදී සිදුවන ගෝලීය සමුද්‍ර දූෂණයෙන් 20% ක ප්‍රමාණයක් මගහරවා ගැනීමට හැකි බවයි.