ජනතාව ඉල්ලනවා නම් ජනපතිවරණ සටනට මම සූදානම් ! - කරූ

ජනතාව ඉල්ලනවා නම් ජනපතිවරණ සටනට මම සූදානම් ! - කරූ

21 April 2019 01:21 am

මහජන මතය අනුව සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ එකඟතාව පළ වන්නේ නම් ජනාධිපතිවරණ සටන සඳහා ඉදිරිපත් වීමට තමන් සූදානම් බව කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පවසයි.

 

තනතුරු වෙනුවෙන් කුළල් කාගැනීමට තමන්ට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව අවධාරණය කළ ඒ මහතා දෛවය විසින් අදාළ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නම් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්, රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් සහ යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම වෙනුවෙන් ඕනෑම වගකීමක් දැරීමට තමන් සූදානම් බවයි ප්‍රකාශ කළේ.

කරූ ජයසූරිය මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ (20) මහනායක හිමිවරුන් බැහැදැකීම සඳහා මහනුවර පැමිණි අවස්ථාවේදී මාධ්‍යවේදීන් නැඟූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමිනි.

RN