බොරැල්ලේ තවත් පිපිරීමක් !

බොරැල්ලේ තවත් පිපිරීමක් !

21 April 2019 09:14 am

මීට සුළු මොහොතකට පෙර බොරැල්ල ඔරියන්ට් සිටි අසල පිපිරීමක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.
 
මේ අතර දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය අසල හෝටලයක සිදු වූ පිපිරීමෙන් දෙදෙනෙකු ජිවික්ෂයට පත්ව තිබේ.