පුද්ගල මරණ 190 දක්වා ඉහළට

පුද්ගල මරණ 190 දක්වා ඉහළට

21 April 2019 11:26 am

දිවයිනේ ස්ථාන කිහිපයක සිදු වූ පිපිරීම්වලින් මියගිය ප්‍රමාණය මේ වනවිට 190 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. 
මේ අතර සිදුවු පිපිරීම්වලින් මේ දක්වා තුවාල ලැබු පිරිස 469 කි.
 
දෙමටගොඩ ස්ථාන දෙකක සිදු වූ පිපිරීම් හේතුවෙන් පුද්ගල මරණ කිහිපයක් අද දහවල් වාර්තා විය.
 
මේ අතර  දෙමටගොඩදී පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.