දෙමටගොඩ සම්පූර්ණ මෙහෙයුම (VIDEO)

දෙමටගොඩ සම්පූර්ණ මෙහෙයුම (VIDEO)

22 April 2019 07:28 am

ඊයේ (21) දින සිදුවූ පිපිරීම් මෙහෙයවූ බවට සැකකෙරෙන දෙමටගොඩ මහවෙල උද්‍යානයේ පිහිටි මහල් නිවස වටලෑම සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ සිදු වූ පිපිරීමෙන් පසු එහි CCTV දර්ශන පරීක්ෂාවෙන් පසු සිදුකර තිබේ.

 පොලීසිය විසින් සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය පැමිණි මෝටර් රථයක් ගමන් ගත් මාර්ගය විමර්ශන කිරීමෙන් දෙමටගොඩ නිවස සොයා ගෙන තිබූ අතර පොලීසිය එම නිවසට ඇතුළුවනවාත් සමඟ පුපුරවාගැනීම් සිදුකර ඇත. කාන්තාවන්,පුරුෂයින් සහ කුඩා දරුවන් එම නිවසේ සිටි බවයි අසල්වැසියන් පවසන්නේ.

එම නිවසේ ගෘහමූලිකයා ලෙස සැලකෙන තැනැත්තා ඊයේ අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔහු කරවල ව්‍යාපාරයේ යෙදී සිටි තැනැත්තෙකු බව සඳහන්. එම නිවසේ රැඳී සිට ත්තේද එකම පවුලේ සාමාජිකයන් බවද කියවෙයි.

DNP