නළ ජලයටත් වස මිශ්‍ර කරලාද ?

නළ ජලයටත් වස මිශ්‍ර කරලාද ?

22 April 2019 07:38 am

කතෝලික ආගමිකයන් බහුල ඇතැම් ප්‍රදේශවල නළ ජලයට වස මිශ්‍ර කර ඇති බවට රාවයක් පැතිර යමින් තිබේ.
 
රාගම, ජා-ඇල, කඳාන යන ප්‍රදේශවල මෙවැනි අවදානමක් මතුව ඇති අතර කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් රජජයේ පාර්ශ්වයෙන් මෙතෙක් කිසිවක් ප්‍රකාශ කර නොමැත.