නළ ජලය සුරක්ෂිතයි ! අවදානමක් නෑ ! - පොලීසියෙන් නිවේදනයක්

නළ ජලය සුරක්ෂිතයි ! අවදානමක් නෑ ! - පොලීසියෙන් නිවේදනයක්

22 April 2019 08:05 am

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරය හරහා නිකුත් කරන නළ ජලය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු අවදානමක් නොමැති බව එහි බලධාරීන් පවසයි.
 
කතෝලිකයන් බහුල ප්‍රදේශවල නල ජලයට විෂ මිශ්‍ර කර ඇති බවට පැතිර යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බවයි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කලබල නොවන ලෙස පොලීසිය සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
 
water 1