ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වීසා නොමැතිව කැනඩාවට පිවිසීමට එරට අගමැතිගෙන් යෝජනාවක් !

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වීසා නොමැතිව කැනඩාවට පිවිසීමට එරට අගමැතිගෙන් යෝජනාවක් !

26 April 2019 02:31 pm

වීසා නොමැතිව කැනඩාවට පිවිසීම සඳහා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අවස්ථාව ලබාදීමේ අරමුණින් එරට පාර්ලිමේන්තුවට විශේෂ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ එරට අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෘෘඩෝ විසිනි.
 
යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ටෘෘඩෝ පවසා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පැමිණෙන සංක්‍රමණිකයන් කැනඩා ආර්ථිකයේ වර්ධනයට ප්‍රබල බලපෑමක් වන බවයි.
 
පසුගිය වසර තුනක කාලය තුළ කැනඩාවේ නීතිවිරෝධීව වාසය කළ සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කැනඩාවේ පදිංචිය සඳහා අවස්ථාව ලබා දුන් බව ද අගමැතිවරයා පවසා තිබෙනවා. ඉදිරියේදීද ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල පිරිසකට රැකියා අවස්ථා ලබාදෙන බවයි ඔහු පවසා තිබෙන්නේ.