අපිට කෙළවුණේ බුර්කාව නිසා (VIDEO)

අපිට කෙළවුණේ බුර්කාව නිසා (VIDEO)

26 April 2019 04:34 pm

"අපිට කෙළවුණේ බුර්කාව නිසා" යැයි බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතා පැවසීය.

 ආණ්ඩුකාරවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද (26) ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදීය.

මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගේ බුර්කාව සහ නිකාබ් යන ඇඳුම් ශ්‍රී ලංකාවට නොගැළපෙන බව ආණ්ඩුකාරවරයා කියාසිටියේය.

ඒ අනුව තමන්ට අයත් බල ප්‍රදේශය තුළ පාසල්වල දැරියන්ට නිකාබය පැළඳගෙන පාසලට පැමිණිය නොහැකි අතර මව්වරුන්ටද එම ඇඳුම පැළඳ ගෙන පැමිණිය නොහැකි බවට චක්‍රලේඛයක් මඟින් නියම කර ඇති බවද ඔහු ප්‍රකාහ කළේය.

DNP