තවත් වසර පහකට එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය තහනම්

තවත් වසර පහකට එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය තහනම්

14 May 2019 07:16 am

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය ඉන්දියාව තුළ නීතිවිරෝධී සංවිධානයක් ලෙස පනවා තිබූ තහනම තවත් වසර 5 කට දීර්ඝ කර තිබේ.

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය දැඩි ඉන්දීය විරෝධී මත දරන හෙයින් එය ඉන්දීය ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට දැඩි තර්ජනයක් වන නිසා තවදුරටත් තහනම් සංවිධානයක් ලෙස නම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ.

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය පරාජය වීමට ඉන්දීය රජය වගකිවයුතු බවට එම සංවිධානය හිතවාදී ඩයස්පෝරාව සිතන බවත් එම හේතුවෙන් එම පිරිස ඉන්දීය විරෝධී මතයන් ව්‍යාප්ත කරන බවත් ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ කර තිබේ.

ඒ අනුව තමිල්නාඩු ප්‍රන්තයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට සහය දක්වන පිරිසගේ වර්ධනයක් ඇති වී තිබෙන බව ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

2009 වසරේදී සන්නද්ධ වශයෙන් එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය පරාජය වුවද එම මතවාදය සහමුලින්ම පරාජය වී නැත.

එහෙයින් ඩයස්පෝරාව හරහා ඔවුන් නැවත ප්‍රතිසංවිධානය වීමට උත්සාහ දරන බව ඉන්දීය වාර්තා සඳහන් කරයි.