අදත් රෑ 09 සිට පොලිස් ඇදිරිනීතිය

අදත් රෑ 09 සිට පොලිස් ඇදිරිනීතිය

14 May 2019 12:21 pm

අද රාත්‍රී 09 සිට දිවයින පුරා පොලිස් ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ. හෙට පෙරවරු 04 දක්වා ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය පවසන්නේ ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට පමණක් ඇදිරි නීතිය අද පස්වරු 07 සිට හෙට පෙරවරු 06 දක්වා ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

මේ අතර වයඹ පළාත තුළ පස්වරු 06 සිට පොලිස් ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර එය හෙට පෙරවරු 06 දක්වා බලපැවැත්වේ.

ඊයේ සහ පෙරේදා රටේ ස්ථාන කිහිපයක සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් මෙසේ ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබේ.