උත්තරීතර ආගමික මණ්ඩලයක් පත්කරන්න (VIDEO)

උත්තරීතර ආගමික මණ්ඩලයක් පත්කරන්න (VIDEO)

15 May 2019 08:24 am

තවදුරටත් බිය වැද්දීමෙන් වැළකී ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා සහ විපක්ෂ නායක එක ආරක්ෂක මණ්ඩලයක හිඳිමින් ජාත්‍යන්තරයට එක් මතයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ඊයේ (14) කොළඹදී බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති "ජාතික මඟ" සමුළුවේදීය.

එමෙන්ම උත්තරීතර ආගමික මණ්ඩලයක් පත්කළ යුතු බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

තවදුරටත් ඇඟ බේරා ගැනීමේ දේශපාලනයෙන් ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට නොහැකි බවයි රණවක මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

ASK