මුස්ලිම් දේශපාලන නායකයෝ තාමත් මුනිවත රකිනවා (VIDEO)

මුස්ලිම් දේශපාලන නායකයෝ තාමත් මුනිවත රකිනවා (VIDEO)

15 May 2019 11:23 am

මුස්ලිම් නායකයන් මෙතෙක් සිදුකළේ තමන්ගේ ජනතාවට නායකත්වයක් දීම නොව දේශපාලන පක්ෂ සහ තම උදර පෝෂණය කරගැනීම පමණක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර යාපා මහතා පැවසීය.

ඔවුන් කිසිම අවස්ථාවක අන්තවාදී හැසිරීම් ගැන රජය දනුවත් කර නැති බවයි මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.

මුස්ලිම් දේශපාලකයන්ගේ නොදැනුවත්කමින් විවිධාකාර දේශකයන්, අරාබි පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල ආයතන රටට පැමිණීමට හැකියාවක් නොමැති බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

තවදුරටත් ඔවුන් මුනිවත රකිමින් හිඳින බවයි මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

අද (15) ශ්‍රී ලංකා පෙරමුණේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවති හමුවේදී මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.

DNP