ඉමිතියාස් සංවේදී වෙයි (VIDEO)

ඉමිතියාස් සංවේදී වෙයි (VIDEO)

16 May 2019 05:54 pm

"අපි අපේ දරුවන්ට භාර දෙන්න යන්නේ කොයි වගේ රටක්ද? ලංකාවේ අපි ප්‍රධාන ආගම් හතරෙන් යුතු පින් බිමක් මේක. අපේ අසමානකම් හොයා ගෙන ගිහින් රණ්ඩු කරලා දරුවන්ට ගැටුම් සහිත අනාගතයක් භාර දෙනවද? නැත්නම් මේ ආගම් හතරේ තියෙන සමානකම් හොයාගෙන ගිහින් සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් හැටියට භාර දෙනවද?" යන්න තීරණය කළ යුතුව ඇතැයි හිටපු  අමාත්‍ය ඉමිතියාස් බකීර් මකාර් මහතා පැවසීය.

 ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ අද (16) මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පැවති හමුවේදීය.

දේශපාලකයන්, මාධ්‍යය, ආගමික නායකයන් මේ සියලු දෙනාම තමන්ගේ හැසිරීම් දෙස නැවත හැරී බැලිය යුතු බව හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

දැන්වත් සමාජය වෙනස් කිරීමට අදාළ මැදිහත්වීම කළ යුතු අතර එය පාසලින් ආරම්භ කළ යුතු බවද ඉමිතියාස් බකීර් මකාර් මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

DNP