ආනයනික ලොකු ළූණු බදු ඉහළට

ආනයනික ලොකු ළූණු බදු ඉහළට

19 May 2019 04:39 pm

ආනයනික ලොකු ළූණු සඳහා පනවන බද්ද ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

 මේ බව අද (19) කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් 20ක්ව පවතනි ආනයනික ලොකු ළූණු කිලෝවක සඳහා වන බද්ද රුපියල් 40 දක්වා වැඩී කිරීමට තීරණය කර ඇත.

දේශිය ළූණු ගොවියා ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගත් බවයි අමාත්‍යවරයා කියාසිටියේ. ආනයනික ලොකුවලට සාපේක්ෂව මෙරට ළූණු මිල වැඩි හෙයින් මිලදී ගැනීමේදී පාර්භෝගිකයා යොමුව තිබුණේ ආනයනික ළූණු මිලදී ගැනීමටය. මේ හේතුවෙන් දේශීය ගොවියා ඉතා අයහපත් එය බලප තිබූ නමුත් එය වැළැක්වීමට රජය මැදිහත්වනු දක්නට නොලැබුණි.

වරින් වර ගොවි විරෝධතා පැවැත්වුණද ඒවා බලපෑම් සහගත වූයේද යන්න පැවැතියේ ගැටලුවකි.

ASK