ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ මුල්ලේරියාව සහ මෝදර ශාඛා, නව පරිශ්‍රවල දී විවෘත වේ

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ මුල්ලේරියාව සහ මෝදර ශාඛා, නව පරිශ්‍රවල දී විවෘත වේ

19 December 2018 08:57 am

 

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ මුල්ලේරියාව සහ මෝදර ශාඛා, පසුගිය දා නව පරිශ්‍රවල දී විවෘත කර තිබේ.

2010 වසරේ දී ආරම්භ වූ මෙම ශාඛා 2ක වසර අටකට අධික කාලයක් ඉහළ ගනුදෙනුකාර සේවාවක් සපයා ඇත.

මුල්ලේරියාව, රෝහල පාර, අංක 519/D දරණ නව පරිශ්‍රයේ සහ කොළඹ 15, ෆර්ගියුසන් පාර, අංක 513 දරණ නව පරිශ්‍රයේ, ඉදිකල ශාඛා විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සභාපති ආර් එම් ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා සහභාගී වී තිබේ.

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරුන් වන සුරංග නාවුල්ලගේල සහ අනිල් රාජකරුණාල සාමාන්‍යාධිකාරී / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ධම්මික පෙරේරා, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි ජගත් ගමනායක, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි අජිත් පීරිස්ල යන මහත් වරුන්ද සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරිී ටිරෝන් ගෝමිස් මහතා ඇතුළු ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ ඉහළ කළමණාකාරීත්වය සහ ප්‍රාදේශීය කළමණාකාරිනී චරනි එකනායක මහත්මිය සහ ආරාධිත අමුත්තන් රැසක් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වී ඇත.

වැඩි ඉඩකඩකින් සහ ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර (ATM) ඇතුළු නවීන පහසුකම් රැසකින් සමන්විත මෙම ශාඛාව, ජනතාවගේ සියළු මූල්‍ය අවශ්‍යතාවන් සපුරාලමින් වඩාත් ඉහළ ගණුදෙනුකාර සේවයක් සපයනු ඇත.

මුල්දින තැන්පතු භාරගැනීම ආරාධිතයන් අතින් සිදුවූ අතර පළමු තැන්පතුව, ප්‍රධාන ආරාධිත ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ සභාපති ආර් එම් ප්‍රියන්ත රත්නායක මහතා වෙත භාරදීම ද එහිදී සිදුවිය.

100% ක පූර්ණ රාජ්‍ය ආරක‍ෂාව සහිත දේශයේ එකම බැංකුව වන ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව සිය සේවා ජාලය වඩාත් කාර්යක‍්ෂමව පුළුල් කර ඇත.

CR

NSB 1

NSB 3

NSB 4