සුපිරි කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයන් 2ක් සමගින් දස ලක්ෂපතියන් 24 ක් මෙවර සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්

සුපිරි කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයන් 2ක් සමගින් දස ලක්ෂපතියන් 24 ක් මෙවර සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්

3 January 2019 06:41 am

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දිනපතා දිනුම් ඇදීම් තුළින් බිහිවන ජයග‍්‍රාහකයන් සදහා සති දෙකකට වරක් පවත්වනු ලබන චෙක්පත් ප‍්‍රදානයෙහි තවත් අවස්ථාවක් පසුගියදා 2018.12.26 සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල ශ‍්‍රවණාගාරයේදී සිදු කරන ලදි.

එහිදී සුපර් බෝල් 888 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ රුපියල් 5,93,53,988 ක මුදල දිනාගත් රඹුක්කන ඒ.ගුණරත්න මහතාට අදාළ චෙක්පත පිරිනැමූ අතර එම ලොතරැයිපත අලෙවි කළ උඩුගම හන්දිය අලෙවි නියෝජිත එල්.එන්.ජේ.ලේකම්ගේ මහතාට ද චෙක්පතක් සමගින් සහතිකපතක් ප‍්‍රදානය කරන ලදී.

අදකෝටිපති බිහිකළ දස වන කෝටිපති ජයග‍්‍රාහකයා වන පරත්ත ජී.පී.කුඩාලියනගේ මහතාට අද කෝටිපති 461 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ 5,67,27,935 ක චෙක්පත ප‍්‍රදානය කළ අතර එම ලොතරැයිපත අලෙවි කළ පානදුර අලෙවි නියෝජිත එම්.ඒ.පි. ප‍්‍රනාන්දු මහතාටද චෙක්පතක් සමගින් සහතිකපතක් ප‍්‍රදානය කෙරුණි.

lottery 01

මෙම පිරිස සමගින් තවත් දස ලක්ෂපතියන් විසි හතර දෙනෙක් තම චෙක්පත් ලබාගත් අතර එම අවස්ථාව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්. ඒ. පී. සූරියප්පෙරුම මහතා ක‍්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ එච් ආර් විමලසිරි මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් සහභාගී විය.

CR