වාණිජ්‍ය බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පොලී නැවතත් ඉහළ දමයි !

වාණිජ්‍ය බැංකු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් පොලී නැවතත් ඉහළ දමයි !

7 May 2019 02:14 pm

රජය විසින් ණය පොලී අනුපාත අඩුකිරීමට තීරණය කර තිබියදී වාණිජ බැංකු විසින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මිලදී ගැනීම සඳහා වන පොලිය සියයට දෙකකින් වැඩි කර තිබේ. ඒ මේ වනවිටත් ‍ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සඳහා අසාධාරණ ලෙස වැඩි පොලී අනුපාතිකයක් පවත්වාගෙන යමින් තිබියදීය. 

මෙම පොලී වැඩිවීමත් සමග මේ වනවිට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් සඳහා අයකරන පොලිය සියයට තිහ දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

යහපාලන රජය බලයට පැමිණීමේදී ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පොලිය සියයට අටත් දහයත් අතර ප්‍රමාණයකට අඩු කරන්නට කටයුතු කරන බව පැවසූ නමුත් මේ වනවිට එය වරින් වර ඉහළ දමමින් තිබේ.

රටේ අනෙකුත් සියලු ව්‍යාපාර කඩා වැටෙද්දී වාණිජ බැංකු අධික ලාභ ලබමින් මෙසේ දිගින් දිගටම පොලී අනුපාත වැඩි කිරීම රටේ ජනතාවට ඉතාම අහිතකර ලෙස බලපා ඇත.

මෙම කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා සිටින ශ්‍රීලංකා මහා බැංකුවේ ප්‍රධානීන් මීට එරෙහිව කිසිදු පියවරක් නොගන්නේ වාණිජ බැංකුවලින් ලැබෙන විවධ වරදාන හේතුවෙන් බවයි ‍ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිතා කරන්නන් පවසන්නේ.

මහමග යන පුද්ගලයන්ට පවා බලෙන් මෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ලබාදෙන බැංකු ඒ සඳහා ඉතා ආකරශනීය පහසුකම් මවා පෙන්වමින් පාරිභෝගිකයන් රවටයි. එහෙත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් යනු කුමක්දැයි හරියටම කාඩ්පත් හිමියා දැනගන්නේ එය භාවිතා කිරීමේදීය. එසේ නැතහොත් මාසයක් පමණ එහි වාරික ගෙවීමට අසමත් වූ විටය.

ඒ නිසා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් යනු දැන ගියොත් කතරගමය, නොදැන ගියොත් අතරමගය.