පුටින්-කිම් හමුවේ උණුසුම යන්නටත් පෙර උතුරු කොරියාව තවත් මිසයිල අත්හදා බැලීමක් !

පුටින්-කිම් හමුවේ උණුසුම යන්නටත් පෙර උතුරු කොරියාව තවත් මිසයිල අත්හදා බැලීමක් !

4 May 2019 03:28 am

උතුරු කොරියාව අද (04) තවත් මැදිදුර මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබෙනවා. දකුණු කොරියානු වාර්තාවලට අනුව මෙම අත්හදා බැලීම උතුරු කොරියාවේ වොන්සාන් ප්‍රදේශයේදී සිදුකර ඇති අතර ඒ නැගෙනහිර සාගරය දෙසට එල්ල වන පරිදිය.

මෙම මිසයිල අත්හදා බැලීමේ විශේෂත්වය වන්නේ රුසියානු නායක ව්ලැදිමීර් පුටින් හා උතුරු කොරියානු නායක කිම්-ජොං-උන් නායක හමුව සිදුවී එහි උණුසුම මැකී යන්නටත් පෙර සිදු කිරීමයි. උතුරු කොරියානු පාලනය විසින් පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදීද තවත් අවි අත්හදා බැලීමක් සිදු කළේය.

උතුරු කොරියානු පාලනය අවසන් වරට මිසයිල අත්හදා බැලීමක් සිදු කළේ 2017 වසරේදීය. එම වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී ඔවුන් අන්තර් මහද්වීපික බැලස්ටික් මිසයිලයක් අත්හදා බැලුවේය.