අබු බකර් අල්-බග්දාදි සොයා ලිබියාවේ මෙහෙයුම්

අබු බකර් අල්-බග්දාදි සොයා ලිබියාවේ මෙහෙයුම්

14 May 2019 12:05 pm

ISIS ත්‍රස්ත නායක අබුබකර් අල්-බග්දාදි සොයා බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා විසින් ලිබියාවේ මෙහෙයුම් සිදු කරන බව වාර්තා වනවා,

මේ බව වාර්තා කරන ලද්දේ ඩේල් එක්ස්ප්‍රස් පුවත්පතෙහි මැයි 12 ඉරිදා කලාපයේයි.

අල් බග්දාදි 2014 දී ඉරාකයේ මෝසුල් හි අල් නූරි මහ පල්ලියේ පෙනී සිට “ඉස්ලාමික කලිෆාතයක්” ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඉන්පසු ඔහු ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක පෙනී හිඳ නැහැ. මෑතකදී වසර පහකට පසු ඔහුගේ වීඩියෝවක් නිකුත් වුවද එහි ඔහු සිටින ස්ථානය පැහැදිලි නැහැ.

අල්-බග්දාදි ලිබියාවේ සැඟව සිටින බවට බ්‍රිතාන්‍ය බලධාරීන් විශ්වාස කරන බවයි ඉහත සඳහන් පුවත් වාර්තාව කියා සිටියේ. බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය ගුවන් හමුදාව, ඇමරිකානු සහ ඉතාලි හමුදා සහය ද ඇතිව මෙම මෙහෙයුම්වල නිරත වන බව සඳහන් වුණා.

pigeonsnews.com