මහින්දවාදීන්ගේ සිරිසේන විරෝධය තේරෙන වැදි භාෂාවෙන් ...

මහින්දවාදීන්ගේ සිරිසේන විරෝධය තේරෙන වැදි භාෂාවෙන් ...

10 January 2019 05:54 am

දැන් ඔය බයියො ඉන්නව නේද?

"මහින්ද මහත්තයා සිරිසේන ගේන්න හැදුවොත් අපි දේශපාලනේ අතෑරලා තවුස් දම් පුරන්න වනගත වෙනවා...... පොලිටිකල් ලියන එක අතෑරලා ටැන්සානියාවට කළටි පොල් යවන්න පටන් ගන්නව.....ඡන්දෙ කොළේ ජයමංගල ගාථා ලියනවා.... ගෝඨා නැත්තන් කෑම එපා....!.." වගේ කථා කියනවනෙ මේ දවස් වල....?...

 

ඕම කිය කිය ඉන්නකොට මහින්ද මහත්තයා සරම කැහැපට කවන් එළියට බැහැලා,

"අඩා ! මේ වංගියේ සිරිසේනල ඇත්තට තොපන්ලෑ ඡන්ද පොජ්ජ මන්දො කරාපිය ඩා ! ඌ තමා බොටාලෑ මේ වංගියෙ මහ හූරා වෙන්නෙ...... මෙයැත්තා තමා අගමැති හූරා වෙන්නෙ.... මූ මුරකරපිය අඩා..!....ඌට කඹුරාපියව් අඩා....!....පහුගිය විඩේ ආසක්කු හිත් පොජ්ජෙ ලා ඉන්ට කාරි නැතුවා....!" කියලා අඩිය පොළේ හප්පලා කිව්ව ගමන්,

"ඒ වංගෙත් ඇත්ත මයෙ අයියණ්ඩි.... !....රටට අඩක්කුවක් වෙන දෙයක් කථා දමාවියෑ අපේ මහ හූරා...?.....සිරිසෙන් හූරා මුනා උනත් හිංගල ගැමි ඇත්තා වෙච්චි....!....ඔය පහුගිය වංගියේ ආසක්කු හිත්පොජ්ජවල් වල තබාන ඉඳලා, බොටුකඳා* ඇවිත් අපිව පය පොජ්ජට යට කොරලා මියකොට දැම්මොත්, මොන නෑ යක්කුන්ට කියන්ටද ?..... මෙන්න මේ විජහට මංගච්චමු මයෙ අයියණ්ඩි මන්දො කොරන්ට...!"

කියාගෙන පෝළිමේ දුවලා සිරිසේනට කතිරෙ ගසනවා.....!....ආයෙ ඒ ගැන කිසිම සැකයක් තියාගන්න එපා....

(*බොටුකඳා = අලියා )

- දමිත් කේතක