ඔය නිරෝෂන්ලට වගේ නෙවෙයි අපට ...

ඔය නිරෝෂන්ලට වගේ නෙවෙයි අපට ...

9 February 2019 03:04 pm

සජිත් මාත්තයා පට්ට කැලයක් කපලා ඩෝසර් කරලා, ලෙවල් කරලා , පර්චස් පහලව ගානේ බෙදලා අපිට දුන්නේ..ඉඩමම රැ.20000 කට අධිකයි. ඩෝසරේට විතරක් අපෙං ගත්තේ12000 යි.

 

ඊට පස්සේ වැඩිය නෑ..ලක්ෂ 25 කිං විතර හදලා ඉවර කරන්ඩ පුලුවං එකම හවුසිං ප්ලෑන් එකකුත් අපිට දුන්නා.

එයිට පස්සේ අපි එහෙට මෙහෙට බඩ පිනුං ගගහා ගෙවල් හදාන යනකොට විඩෙං විඩේ ලක්ෂ පහක නයකුත් දුන්නා.

අන්තිමේ අපි ලක්ෂ විස්සක් තිහක් යට කරලා හදපු ගේයි ඉඩමයි අර නයට දුන්න ලක්ෂ පහට හරියන්ඩ නිවාස අධිකාරියේ ඇපේට තියාන අපිට අර නිවාසන්තර තරඟවලදී දෙන ටයිප් එකේ මොකක්ද සහතිකේකුත් දුන්නා.

ඒ විතරක් යෑ..ලොකු උත්සවයක් කාරිය තියලා එතුමාම ගෙං ගෙට ගිහිං පීත්ත පටි කපලා..යතුර කරකවලා දොර ඇරං ගෙට යන හැටි දන්නැතුව හිටපු අපිට දොරත් ඇරලා දීලා..පිටටත් තට්ටුක් කාරිය දාලා සුබ පතලා යන්ඩ ගියා...

ඔන්න ඔහොමයි අපේ යාලුවෝ...

- වසන්ත සිරි වටගොඩ