අහිම්සා වික්‍රමතුංග ගෙන් ප්‍රශ්න කරන මිනිසුනි ;

අහිම්සා වික්‍රමතුංග ගෙන් ප්‍රශ්න කරන මිනිසුනි ;

9 April 2019 03:36 am

තම පියාගේ මරණය ට සාධාරණය ඉල්ලන්නට මෙපමණ කාලයක් බලා සිටියේ මන්දැයි අහිම්සා වික්‍රමතුංග ගෙන් ප්‍රශ්න කරන මිනිසුනි ;

 

2014 දෙසැම්බර් මාසයේ දී ස්වාධීන රූපවාහිනියේ පෙනී සිටිමින් "මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මාමා විසින් තම මෑණියන් වන චමිලා කුමාරි දිසානායක ව පැහැරගෙන සිටිනා බවත් තම මව ව කෙසේ හෝ ලබාදෙන ලෙසත්" ඉල්ලා සිටි මේ දහ හතර හැවිරිදි දරුවාගෙන් ඒ ප්‍රශ්නය ඇසුවා කියා ඔබට මතකද ?

තම මෑණියන් ව තමාට මේ තරම් අවශ්‍ය බව ජනාධිපතිවරණයට සතියක් වන තෙක් ම අමතක විණි දැයි ඇසුවා කියා ඔබට මතකද ?

ජනාධිපතිවරණයට සතියක් වන තුරු හිඳ ස්වාධීන රූපවාහිනියට එන්නට පෙර නීතිමය ක්‍රියා මාර්ගයක් නොගත්‍තේ ඇයිදැයි ඇසුවා කියා ඔබට මතකද ?

මේ දහ හතර හැවිරිදි දරුවා ; එනම් බාල වයස්කරුවෙක් මෙලෙස භාවිතා වීම පිළිබඳ ඔබගේ සදාචාරාත්මක ඇස අද මෙන් ම අවදි වුණා කියා ඔබට මතකද ?

ලසන්ත වික්‍රමතුංග අධි ආරක්ෂක කලාපයක ඝාතනය වූ බවත් ගෝඨාභය හූ ඊස් ලසන්ත යනුවෙන් ඇසූ බවත් ඉතිහාසයෙන් අතු ගා දමනු නොහැකි ය.

ඒ සියල්ල එදා නිසි ආකාරයෙන් ම සිදු වුණා නම්
මිත්‍රවරුනි ; මල මෙතැන ය. ඔබ නටන්න.

- සහන් කසීර වික්‍රමසිංහ